English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Celonárodní čtení Bible získalo záštitu ministra kultury

Záštita ministra kultury Ministr
kultury pan MUDr. Jiří Besser převzal oficiální záštitu nad Celonárodním
čtením Bible 2011 a slavnostním večerem v Městské knihovně v Praze. Pro účely čtení
propůjčil logo své funkce a úřadu.

Dovolujeme si zde citovat z dopisu pana ministra.

 

 

Vážení,

obdržel jsem vaši žádost o
převzetí záštity nad „Celonárodním čtením Bible" a slavnostním večerem v Městské
knihovně.

Váš projekt mne zaujal – vedle snahy o seznámení s
nejvýznamnější křesťanskou knihou. také jako rozšiřování povědomí o významné
literární památce mezi širokou veřejnost a to formou aktivní, živou. Zajímavá je
z tohoto pohledu také diskuse, zda má význam v dnešní době vydávat nové překlady
renomovaných titulů. Velmi oceňuji, že se vám podařilo získat zájem veřejnosti
natolik, že vyvolal pokračování projektu i v letošním roce. Jako pro ministra
kultury je pro mne rovněž významné zapojení řady místních knihoven do vašeho
projektu. Nejen z výše uvedených důvodů tuto záštitu přebírám a souhlasím s
propůjčením označení funkce ministra kultury. případně s uvedením loga
ministerstva. (k dispozici na stránkách www.rnkcr.cz).

Obávám se. že mé časové možnosti ml nedovolí
osobní účast na slavnostním večeru. Přesto děkuji za vaše pozvání. Přeji zdárný
průběh letošnímu čtení bible v celé republice a pražskému slavnostnímu večeru.

S úctou

MUDr.Jiří Besser