English
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství – před násilím mě ochráníš! (2. Samuelova 22:3)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

V průzkumech vyhrál nový název

Věříme, že budete změnou povzbuzeni. Konzultovali jsme ji s téměř 30 kazateli vedoucími a klíčovými sponzory, kteří reprezentují naše partnery a podporovatele řekladu NBK. Každý z nich měl ohodnotit změnu názvu body od -10 do +10, kde –10 znamená „naprosto nesouhlasím“, +10 znamená „naprosto souhlasím“ a 0 znamená „je mi to jedno“. V tomto průzkumu se objevilo jediné záporné číslo (-2), několik málo „nul“ a naprostá většina „kladných“ hodnocení včetně několika „desítek“. Celkový průměr dosáhl +4,78 bodu, což nám potvrdilo kladné přijetí této změny mezi našimi partnery.

 

Průzkum veřejného mínění

V průzkumu bylo osloveno 167 respondentů v Praze, Teplicích, Písku, Pardubicích, Novém Městě na Moravě, Brně, Kroměříži, Ostravě a Frýdlantu nad Ostravicí. Zhruba polovina na neutrálním veřejném místě a druhou polovinu tvořili vycházející z knihkupectví. Každý z nich měl odpovědět na otázku: „Co myslíte, že je obsahem této knihy?“ A byly mu ukázány 3 obrázky knih. Kniha s nápisem Nová Bible kralická, kniha s nápisem BIBLE, překlad 21. století a kniha s nápisem Bible kralická. Nejdůležitější hodnoty zobrazuje graf pod článkem.

Největší rozdíly v souhrnných výsledcích je možné pozorovat na prvních dvou sloupcích grafu. Název „Bible, překlad 21. století“ považuje za nový nebo „normální“ překlad Bible téměř dvojnásobný počet respondentů než název Nová Bible kralická. „NBK“ je také převážně považován za starodávnou, náboženskou, sektářskou nebo dějepisnou knihu.

  Graf.JPG

.