English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

International media

Prague Post: The Good Book gets a modern
translation

Czech Radio Praha: Modern Czech translation of the
Bible appears after 17 years of work

Czech Radio Praha: The Bible, 21st century
translation

Christian Today: Dutch Ambassador joins launch of
new Czech language Bible

Prague Daily Monitor: Record high number of Czech
bibles sold in 2009

Radio Praha: Zeitlöse
Botschaft in Gegenwartstschechisch: Neue Bibelübersetzung erscheint vor
Osterfest

Prager Zeitung: Bibel für das
21. Jahrhundert

ARD.de – TagesSchau: In Tschechien wird die Bible
zum Bestseller

ERF.de: Die Bible als Bestseller

Johannes Mathesius Gesellschaft: Bibel 21  

Jesed: Publican Una Traducción De La Biblia En
Checo