English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Tiskové zprávy

Osvěta a propagace

Přímý kontakt s lidmi je klíčovou součástí naší cinnosti. Pri cestování po sborech, konferencích, seminářích a dalších akcích najezdíme tisíce kilometrů. Úcastníci se mohou od překladatelů dozvědět o principech a metodách překladu NBK a klást jim otázky. Ředitel kanceláře objasňuje financování překladu a nabízí přítomným účast na jeho podpoře.

Jiných akcí se účastníme s prezentačním stolem, kde představujeme vydané texty NBK a poskytujeme informace o překladu.

Dále navštěvujeme křesťanská i běžná knihkupectví, kde pořádáme veřejná čtení a překladatelské autogramiády. V neposlední řade oslovujeme širší veřejnost skrze rozhlasové pořady, a to jak křestanské (TWR, Proglas), tak sekulární (CRo).

Díky těmto návštevám a dalším propagačním aktivitám již v mnoha církvích i mimo ně existuje o našem novém překladu dobré povědomí. Stále však zbývá mnoho míst, kde se o našem překladu dosud neví nic bližšího, i když mnozí alespoň používají Nový zákon NBK.

Stáhněte se aktuální informace o naší činnosti:


Výroční zpráva za rok 2004
, (pdf 170kB)