English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Nový název: Bible, překlad 21. století

Po pečlivém rozvažování,
po konzultacích s mnoha odborníky laiky a také po rozsáhlém průzkumu veřejného
mínění jsme se rozhodli dokončený překlad NBK vydat pod názvem: „Bible, překlad
21. století.“

V žádném případě se tím
nechceme vzdát návaznosti na Bibli kralickou. Chceme, aby náš nový překlad byl
i nadále novou Biblí kralickou, se vším, čemu věříme a na co se odkazujeme.

Proč změna názvu?

Máme za to, a průzkum to
plně potvrdil, že pro čtenáře mimo úzký okruh aktivních protestantských  křesťanů není odkaz na Bibli kralickou nijak
významný. Bohužel, dokonce i samo slovo „Bible“ není pro významnou část české
populace jasné. Podle průzkumu 40% dotázaných mladších 25 let neví, co je to Bible. V dnešní
době vycházejí bible houbařů, bible Microsoftu, bible fotografování, bible
nacizmu apod. Proto i spojení
Bible kralická a Nová Bible kralická působí na mnohé podobně jako historické
spisy typu Dalimilovy
kroniky nebo Rukopisu zelenohorského… Navíc název „Nová Bible kralická“ je
poslední výtkou, kterou proti našemu překladu mají někteří odborníci z
teologických fakult. Dalším důvodem je, že chceme, aby v názvu překladu
byla obsažena jeho nejdůležitější vlastnost. Tou je současná, jasně
srozumitelná a dnes oslovující čeština. Je to překlad pro dnešní dobu, pro 21.
století. Přesto, nejraději bychom, aby název kompletního překladu, který vyjde
na Velikonoce byl jen: „BIBLE“. Proto na obálce také bude jen slovo Bible. Podrobnější
název překladu bude možné nalézt až uvnitř.