English
Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. (Efeským 6:12)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Klub Bible21

Kdo jsou členové Klubu Bible21?

Překlad Bible21 vznikal patnáct let (1994–2008) díky věrné  podpoře stovek drobných dárců – členů Klubu Bible21. Překlad tak bylo možné nejen dokončit, ale i publikovat bez jakéhokoli jiného financování. Dosud bylo vydáno 150.000 výtisků Bible21 a další stovky tisíc Nových zákonů i částí Starého zákona.

Co podporujete dnes?

Stěžejním projektem Nadačního fondu je v současnosti dokončení Studijní Bible21. Studijní Bible21 je biblický text v překladu pro 21.století, obohacený o poznámkový aparát, doprovodné texty a vysvětlivky, přeložené z angličtiny a aktualizované pro náš český kontext. Zdrojem studijních textů je populární New Living Translation Study Bible. Překlad těchto textů je již hotový, právě probíhájí redakční práce na přeložených textech. Dokončení projektu předpokládáme v několika nejbližších letech.

Jaké jsou výhody členství?

Členové Klubu Bible21 mají 20% zvýhodnění na nákup knih z produkce nakladatelství Biblion. Dále členům Klubu Bible21 zasíláme hotové biblické knihy Studijní Bible21 v elektronické podobě a na konci roku taky ochutnávku v tištěné podobě.

Darovanou částku je možné odečíst z daňového základu podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
K tomuto účelu vystavujeme našim partnerům na požádání potvrzení o obdržení daru.

Jak se stát členem Klubu Bible21

Členem Klubu Bible21 se může stát každý, kdo se rozhodne přispívat na práci Nadačního fondu Bible21 minimálně částkou 150,– Kč měsíčně. Naše podporovatele zároveň prosím o pravidelnou modlitební podporu naší práce, která je ještě důležitější než podpora finanční.

 

Registrace do klubu Bible21