English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Tým Bible21

Nadační fond Bible21

ředitel: Luboš Kendra

Biblion, z.s.

předseda: Alexandr Flek

 

Překladatelský tým

Alexandr Flek, Jiří Hedánek, Jiří Pavlík

 

Alexandr Flek

Alexandr Flek, BA, MTh se narodil r. 1968, věřícím se stal v 18 letech. Od roku 1989 působil v Praze jako pastor, vedl biblickou školu a pomáhal budovat nové sbory na různých místech ČR i SR. V roce 1991 přijal povolání k práci na překladu Bible do moderní češtiny. Od roku 1994 je vedoucím překladatelem Bible21.

Ve švédské Uppsale získal bakalářský titul z teologie. Postgraduální studium biblistiky absolvoval na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři v Praze. V jeho práci s Písmem jej ovlivnila zejména možnost studovat u překladatelů anglické New International Version (NIV), Dr. Roye Haydena a Dr. Martina Selmana.

Saša je ženatý, má dvě dcery a dva syny.

Referát A. Fleka o NBK pro Českou biblickou společnost (2004), (PDF, 26 kB)

Jiří Hedánek

Mgr. Jiří Hedánek se narodil r. 1956, věřícím je rovnež od svých 18 let. V 70. letech prošel podzemním katolickým seminářem, později absolvoval obory lingvistika-fonetika a překladatelství-tlumočnictví na Filosofické fakultě UK. Tamtéž studoval hebrejštinu, na Husově teologické fakultě aramejštinu.

Pod pseudonymem M. Chašbaz napsal v 80. letech apologetickou knihu Vzkříšení, která vyšla na Západě a u nás se široce rozšírila. Do práce na projektu Bible21 se zapojil v r. 1999, nejprve jako externí korektor, od r. 2001 pak jako překladatel na plný úvazek. Jeho odborná způsobilost a jeho hluboký duchovní přístup byly pro tým Bible21 po celou dobu velikým přínosem.

Jiří je ženatý, má dceru a syna.

Přednáška J. Hedánka pro Pražský lingvistický kroužek (2005), (PDF, 1452 kB)

Jiří Pavlík

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (narozen 1970) vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (UK) a řečtinu–latinu na Filozofické fakultě UK. Tamtéž v r. 2007 dokončil doktorské studium v oboru klasická filologie. Zabývá se starořeckou literaturou, spiritualitou křesťanského mnišství a dějinami rétoriky a stylistiky.

Od r. 2007 je proděkanem pro rozvoj Husitské teologické fakulty UK, kde vyučuje novozákonní řečtinu. Z jeho překladatelské tvorby vyšla knižně mj. Apofthegmata I, II a III – výroky a příběhy pouštních otců a Theodórétos z Kyrru: Historia religiosa – bohumilá historie mnichů syrských. Jiří žije se svou ženou a třemi dětmi v Praze.

Luboš Kendra

kendraLuboš Kendra (narozen 1960) provází Nadační fond Bible21 od samého začátku. Od 1994 společně s manželkou podporoval jeho činnost a roku 1998 se stal ředitelem. Od té doby vedl prodej a distribuci Biblí a také mu vděčíme za sazbu Bible21 a další literatury. Od roku 2014 opět zastává funkci ředitele Nadačního fondu Bible21.

Žije v Českých Budějovicích, je ženatý a má dvě dcery.