English
Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život. (1.Sam 1:27–28)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.