English
Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky! (Matouš 3:3b)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Projekt roku: Audio Nový zákon NBK (zdarma!)

pout_27.jpg
S
potěšením oznamujeme všem přátelům, partnerům a příznivcům našeho
překladu, že jsme dokončili zvukovou verzi Nového zákona. Pod režijním
vedením Marky Míkové jej čtou známí čeští herci. Cílem projektu je nabídnout našemu národu bezplatné volně šiřitelné Boží slovo načtené ve srozumitelné dnešní řeči a v nejvyšší profesionální i duchovní kvalitě.

Kdo čte?

Nový
zákon napsalo 8 autorů, proto jej čte 8 mužů se vztahem k Božímu slovu
vybraných tak, aby odpovídali osobnostem pisatelů: Petr Forman
(Matouš), David Vávra (Marek), Jan Vondráček (Lukáš), Jan
Potměšil (Jan), Ladislav Matějček (Pavel), Josef Somr (Petr), Ivan
Vyskočil (Juda), Luboš Veselý (Jakub). Některé pasáže budou pro
zpestření číst další hlasy (Jarka Kretschmerová, Lucie Trmíková, Vítek Brukner a Aleš Juchelka) (Foto zde.).

 

Nahrávka bude má hudební doprovod – každého pisatele (a čtenáře) doprovází jeden hudební nástroj a v závěrečné knize Zjevení se všechny nástroje spojí.

Výroba: 400.000 Kč

Šíření: bezplatně

Výsledná
nahrávka je poskytnuta k volnému šíření – k bezplatnému stažení z
našich internetových stránek ve formátu mp3 (máme i bezplatně
přislíbeno zřízení internetového rádia, kde bude čtený Nový zákon
vysílán nepřetžitě), případně se bude prodávat v různých zvukových
formátech pouze za cenu nosiče a distribuce s označením, že nahrávku je
povoleno rozmnožovat, kopírovat, i veřejně přehrávat. Celkový
rozpočet na výrobu kompletní nahrávky byl původně stanoven na 316 tisíc
korun. V průběhu práce však byl navýšen vzhledem k vyšším časovým
nárokům na zpracování ve studiích na 400 tisíc Kč. Jedná se o odměny
pro režisérku, interprety a platby za použití studií a další
související náklady. Nejsou zde zahrnuty náklady na propagaci a
distribuci.

Prosíme o modlitby

Drazí
partneři a přátelé, tímto si Vám dovolujeme nabídnout příležitost
podílet se na tomto projektu svými modlitbami. Audio verzi Nového
zákona jsme plánovali již od prvního vydání NZ v roce 1998 a vnímáme,
že právě teď Pán otevírá pro tento projekt své dveře. Děkujeme za
modlitby za zdárný průběh celého nahrávání, za milost, moudrost a Boží
vedení pro všechny zúčastněné, za dostatek financí pro vlastní výrobu
nahrávky i pro její důstojnou prezentaci; a především, aby se Boží
slovo v této podobě mohlo šířit po celém našem národě a proměňovat
životy a srdce nejen křesťanů, ale i lidí, kteří Bibli dosud neznají.

Příležitost pro Vás

Chceme Vám dát příležitost podpořit tento projekt mimořádným finančním darem podle Vašich možností. Pokud máte takovou touhu, prosíme, zašlete svůj dar na účet našeho nadačního fondu č. 19-1707810247/0100 se specifickým symbolem 316. (Pokud obdržená částka přesáhne náklady na výrobu nahrávky, bude použita na její propagaci a podporu šíření). Předem děkujeme!