English
„Ach, můj pane,“ řekl mládenec Elíšovi, „co si počneme?“ „Neboj se,“ odpověděl mu. „S námi jich je víc než s nimi.“ Pak se Elíša modlil: „Hospodine, otevři mu oči, ať vidí.“ Hospodin mládenci otevřel oči a hle – uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! (2. Královská 6:15b–17)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.

Výsledky starších anket

bible.jpgPořídíte si volně šířitelný Nový zákon ve zvukové podobě?

Ano, koupím si 1 komplet na 19 CD. 24%
Ano, koupím si více kompletů na 19 CD. 18%
Ano, ale nebudu kupovat. Stáhnu si ho bezplatně z internetu nebo od někoho okopíruji. 37%
Ne.  20%

Hlasovalo 1803 čtenářů

Zajímal by vás Nový zákon ve zvukové podobě?


Ano, ve formátu mp3 38%
Ano, na zvukových CD 21%
Ano, na kazetách 20%
Ne, nezajímal 21%

Hlasovalo 472 čtenářů

 

 

Modlíte se za projekt NBK?


Ano, skoro každý den 27%
Ano, několikrát za měsíc 20%
Spíš výjimečně 25%
Ne, nemodlím 28%

Hlasovalo 203 čtenářů

 

 

Chcete si pořídit Historické knihy SZ?

 

Ano, chci mít celou Šestidílku 30%
Ano, zajímá mě právě tento svazek 19%
Ne, je to moc drahé 25%
Ne, nemám zájem o tento překlad 26%

Hlasovalo 763 čtenářů